Sustainable Shipping Initiative presenterer satsingsområder

SSI lanserer satsingsområder for å oppnå en bærekraftig skipsindustri.
11.09.2023

Under GREEN4SEA Athens Forum i 2023 påpekte Andrew Stephens, direktør for Sustainable Shipping Initiative, at skipsfarten trenger en bærekraftig dekarbonisering. Dette bør ta hensyn til de ulike eksterne effektene som oppstår ved utvikling av nye drivstoff og teknologier.

Hva er SSI?

Sustainable Shipping Initiative (SSI) ble grunnlagt i 2010 som en tverrfaglig gruppe. De samler ledere fra hele skipsfartsøkosystemet for å fremme forandring og bidra til en mer bærekraftig maritim sektor.

I løpet av de siste 12 årene har de utforsket alt fra sjøfolks rettigheter til bærekraftig skipsresirkulering og dekarbonisering. Deres mål er en bærekraftig og robust skipsfartssektor. Dette kan bare oppnås gjennom handling og samarbeid på tvers av hele den maritime sektoren.

SSI arbeider aktivt for en bærekraftig fremtid innenfor miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. I 2021 lanserte vi kriteriene for bærekraftig marine drivstoff for å veilede industrien i bærekraftige drivstoffvalg. Men drivstoff er kun en del av transformasjonen – de undersøker også skipets livssyklus og arbeider for en sirkulær skipsfartsindustri.

Fokus på sjøfolks rettigheter

En annen viktig del av deres arbeid er sjøfolks rettigheter. Dette fokuserer på arbeids- og menneskerettigheter som ikke alltid dekkes av gjeldende forskrifter. SSI har utviklet en kodeks for sjøfolks rettigheter, i samarbeid med Institute for Human Rights and Business og Rafto Foundation. Dette hjelper industrien å forstå og overvåke sjøfolks rettigheter og velferdsforpliktelser.

Veikartet mot en bærekraftig skipsfartsindustri

I 2016 introduserte SSI «Veikartet mot en bærekraftig skipsfartsindustri». Dette veikartet fungerer som en retning for skipsfartens bærekraftsreise. Det fokuserer på seks hovedområder: hav, samfunn, mennesker, åpenhet, finans og energi. Verktøyet tilpasser seg nye utfordringer og sporer fremgang for å sikre felles innsats mot felles mål.

Utfordringen med avkarbonisering

Avkarbonisering står som den største utfordringen for den maritime sektoren i dag. Det er fortsatt mange usikkerheter rundt hvilke drivstoff som vil være levedyktige, og investeringsbeslutninger nærmer seg raskt. Vi er bare én investeringssyklus unna 2050, og med skip som har en levetid på over 30 år, vil fartøyene bygget i dag fortsatt være aktive i 2050. Dette er et presserende problem for skipsfarten.

Betydningen av en bærekraftig skipsfartsindustri

En bærekraftig skipsfartsindustri er ikke bare mulig, men nødvendig. Mat, medisin og byggematerialer er bare noen av produktene som transporteres globalt. Selv om skipsfarten vil fortsette å være en kritisk sektor, må den moderniseres. Økte havnivåer skaper risiko for havneinfrastruktur. Endringer i våre hav som følge av stigende temperaturer og havforsuring vil uunngåelig endre hvordan sektoren fungerer.

Veien mot et grønnere drivstoff

Selv om overgangen er utfordrende, gir den også betydelig potensial for å støtte den globale energiovergangen. Ifølge Getting to Zero Coalition, må vi ha 5% av det alternative drivstoffblandingen innen 2030 for å nå nullutslipp innen 2050. Det er allerede positive tegn på endring.

Samarbeid for fremtidens skipsfart

Ingen enkel organisasjon kan løse dette alene. Mange av utfordringene skipsfarten står overfor har allerede blitt møtt av andre sektorer. Vi har muligheten til å samarbeide og koordinere tiltak på tvers av interessenter og sektorer for å sikre skipsfartens fremtid. La oss utnytte denne muligheten og transformere vår sektor, sammen.

Kilde: Safety4Sea.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *